Bloons

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy loại bỏ số lượng bóng cần thiết để đạt đến cấp độ tiếp theo, bạn phải đạt được một số lượng nhất định của phi tiêu. Với chuột, bạn chọn góc bắn và giữ nó bằng vũ lực.