Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Điều này Super Monkey yêu để theo đuổi quyền lực vô hạn bóng bay đầy màu sắc và thổi chúng lên. Cùng với ông và không để cho một thế giới khỏe mạnh duy nhất.