Bloons Super Monkey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều này Super Monkey yêu để theo đuổi quyền lực vô hạn bóng bay đầy màu sắc và thổi chúng lên. Cùng với ông và không để cho một thế giới khỏe mạnh duy nhất.