Bloons 2 Spring Fling

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Màn hình mới của saga giải trí này, trong đó mục tiêu của bạn là để khai thác tất cả các bong bóng mũi tên trên màn hình hoặc màu sắc bạn yêu cầu trong mọi thử nghiệm mới.