Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hôm nay Blondie Locks thay đổi bao giờ hết sau khi vật nuôi trung học, nơi bạn sẽ học cách chăm sóc cho chó của bạn ... và còn làm thế nào để ăn mặc để đi xe nó ra.