Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Blondie Lockes Ever After cao là con gái của Goldilocks và nó nhỏ giọt vô tội và thẳng thắn, nhưng không đủ để nhìn tốt khi bạn có thể chọn những mảnh gợi cảm.