Blokoban

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

88 cấp độ có thể được mở khóa khi bạn tiến bộ trong trò chơi. Mục đích là đơn giản nhưng đạt được điều này, nó không phải như vậy, đặt chip vào hình vuông cùng màu bằng cách kéo chuột.