Blokhedz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Demo của một nền tảng trò chơi tuyệt vời, nơi bạn có thể có một chuyến đi đến các đường phố khó khăn của Bronx. Tìm kiếm kẻ thù của bạn trong toàn thành phố, lấy lại sức lực với đồ uống