Blockside 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiệp sĩ handle bằng cách sử dụng các phím mũi tên để có được đá quý của mỗi cấp, di chuyển các hộp bằng cách nhấn D bận tâm, bạn sử dụng thuốc nổ với A, hãy làm theo các hướng dẫn khác trong hướng dẫn.