Blockside 2

Đang tải trò chơi...
Hiệp sĩ handle bằng cách sử dụng các phím mũi tên để có được đá quý của mỗi cấp, di chuyển các hộp bằng cách nhấn D bận tâm, bạn sử dụng thuốc nổ với A, hãy làm theo các hướng dẫn khác trong hướng dẫn.