Blockade Blitz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Arkanoid trò chơi Ben 10 phiên bản hứa hẹn nhiều cảm xúc. Đảm bảo rằng bóng không bao giờ chạm mặt đất, trả lại nó cho đến khi có không phải là một viên gạch. Và nếu trong quá cảnh bạn trở nên mạnh mẽ lạ, tốt hơn nhiều.