block champ

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để di chuyển từ màn hình để di chuyển các khối tối để thoát khỏi, cho điều này, bạn phải đi xuống thay đổi phần còn lại. Hãy suy nghĩ về từng cử động ...