BlobWars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các cơ chế của trò chơi là rất tương tự như đã được biết đến "Othello" bạn cần chỉ đơn giản là đứng bên cạnh thay đổi màu sắc thay vì đi qua.