Blobi Pop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Puzzle mới Booble để có một thời gian vui vẻ. Bạn biết đấy, di chuyển các khẩu pháo với các phím mũi tên và ném bóng với 'không gian' để cố gắng tham gia ba hoặc bằng hơn và họ nổ.