Blobbit Push

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Play phiên bản mới và cải tiến này của Sokoban cổ điển. Đẩy hộp để đúng vị trí của họ bằng cách sử dụng con trỏ, mỗi màn hình mới sẽ phức tạp điều và những trở ngại mới xuất hiện.