Blob Lander

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để lái tàu của bạn. Thu thập các chìa khóa để mở cửa và lấy nhiên liệu hoặc điện lên khi bạn tìm thấy.