Blisters Arms

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận tất cả các đối tượng có thể xử lý tất cả vũ khí của bạch tuộc nhưng khi bạn vượt qua gần một hộp sọ giấu tay đi chơi.