Blazing Assassin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đào tạo cho mình là một tay bắn tỉa bắn vào mục tiêu di động. Càng ở trung tâm khác nhau có được điểm số cao hơn, demolishes số lượng cần thiết để đạt đến cấp độ tiếp theo.