Blasteroids

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy các tiểu hành tinh mà vội vàng chống tàu của bạn. Chọn chế độ trò chơi mà bạn thích hoặc Strategy Arcade và khó khăn mà bạn thích.