Blast Driver

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong các kịch bản khác nhau, trong đó mục tiêu của bạn là để tránh kích nổ những quả bom có ​​trong xe. Trong màn hình đầu tiên bạn có một chế độ đào tạo, nơi bạn sẽ giải thích như thế nào.