Blast Attack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một biến với khả năng để trở thành con robot xe hơi hoặc thuận tiện cách nhấn phím dài của bạn. Theo một cách nào bạn có tốc độ nhanh hơn và người khác có thể bắn kẻ thù của bạn, sử dụng chuột để di chuyển.