Black n Orange

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo ngôi sao con trỏ để bật ra khỏi tất cả các vòng tròn của mỗi màn hình. Khi bạn tiến bộ trong mức tăng và gió sẽ xuất hiện mà sẽ cản trở bạn đạt được mục tiêu của bạn.