Black Lemmings

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lemmings phong cách trò chơi mà trong đó bạn phải hướng dẫn các trang của Magi để tặng quà trong mọi nhà. Chọn hành động bạn muốn bằng chuột và sau đó bạn muốn làm cho nó.