Black Cat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận bắt con mèo trong một vòng tròn để có thoát khỏi bảng điều khiển. Nhấp chuột vào các hộp cho mèo, báo chí 'Reset' nếu bạn làm phức tạp màn hình để bắt đầu di chuyển một lần nữa.