Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi như tour du lịch giải trí đảo trong việc tìm kiếm các thông điệp trong chai để vượt qua mức. Ghi bay mà phải đưa vào tài khoản thanh năng lượng.