Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi như tour du lịch giải trí đảo trong việc tìm kiếm các thông điệp trong chai để vượt qua mức. Ghi bay mà phải đưa vào tài khoản thanh năng lượng.