black beaks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi như tour du lịch giải trí đảo trong việc tìm kiếm các thông điệp trong chai để vượt qua mức. Ghi bay mà phải đưa vào tài khoản thanh năng lượng.