Black and White Mahjong 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giống như bất kỳ trò chơi tốt đẹp của Mahjong, đây là ngói khớp, sự khác biệt là ở đây chạm làm giữa trắng và đen. Khác nhau nhưng công bằng. Đẹp ẩn dụ.