Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giống như bất kỳ trò chơi tốt đẹp của Mahjong, đây là ngói khớp, sự khác biệt là ở đây chạm làm giữa trắng và đen. Khác nhau nhưng công bằng. Đẹp ẩn dụ.