Bitter Pill

Đang tải trò chơi...
Bạn là một viên thuốc bên trong cơ thể con người mà phải giết vi trùng và tìm thấy chìa khóa để di chuyển xung quanh ở khắp mọi nơi. Sử dụng các phím mũi tên, với 'không gian' shoot và Z hoặc X đang sử dụng các đối tượng.