Bist.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bây giờ, trong một môi trường nhiều người, bạn có tùy chọn để lái một chiếc xe tăng mạnh mẽ với việc thu thập vũ khí để đi để tiêu diệt kẻ thù của bạn.