birdy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một con đại bàng và bạn phải ăn các loài chim khác nhỏ hơn của bạn được phát triển, nhưng hãy cẩn thận của những con chim lớn ăn bạn.