Birds Town

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Play phiên bản này của Zuma, nơi bạn có để ném chim tham gia ba hoặc nhiều hơn của cùng một màu sắc và có được loại bỏ tất cả trước khi họ đến cuối của tour.