Bird Migration

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tồn tại sự di cư của chim hải âu lớn bắt cá trên đường đi và tránh những con cá mập. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và 'không gian' bạn lặn xuống nước bắt cá.