Biometal

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thoát ra từ một phòng thí nghiệm đầy đủ của người ngoài hành tinh đấm hay đá bất cứ ai ngăn cản bạn từ di chuyển về phía trước.