Biker Feats

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vượt qua mọi trở ngại của mỗi mười cấp độ của trò chơi và trong thời gian ngắn nhất có thể. Giữ cân bằng của moto của bạn bằng cách sử dụng con trỏ, vượt thời gian của riêng bạn hoặc so sánh dấu của bạn với bạn bè của bạn s.