BikeMania 5 Military

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức một phiên bản mới của chiếc xe đạp trò chơi thử nghiệm này rất lớn, thời gian này các rào cản sẽ được tất cả các loại xe quân sự. Bạn cố gắng giữ thăng bằng của bạn như bạn có thể, nó là khá khó khăn!