bikemania 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của một loạt các trò chơi mà trong đó bạn phải vượt qua các chướng ngại vật với chiếc xe đạp bẩn của bạn. chỉ đơn giản bằng cách sử dụng con trỏ và kiên nhẫn tour du lịch sẽ kết thúc mà không rơi vào khu vực bất kỳ.