Bike Trial

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tốt trò chơi thử nghiệm trong đó bạn phải vượt qua những trở ngại mà không mất đi sự cân bằng. Bạn có tối đa thiệt hại cho các cấp độ tiếp theo.