Bike Rally

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn nhân vật mà bạn thích để tham gia vào một xe đạp kiểm tra thử nghiệm. Hoàn thành khóa học trước khi thời gian chạy ra ngoài vượt qua tất cả những trở ngại và làm thủ thuật trong các bước nhảy.