Bike Racer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nghe tiếng gầm rú của xe máy, bạn đang ở trong phòng để tham gia vào sự nghiệp thú vị này. Utliza các phím mũi tên để điều khiển xe đạp, đẩy mạnh với con trỏ lên và làm chậm với. Hãy cẩn thận của những trở ngại !!