Bike Champ

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận làm thủ thuật tuyệt vời với chiếc xe đạp của bạn thực hiện kết hợp phím khác nhau. Trên màn hình đầu tiên bạn sẽ có một hướng dẫn sẽ giải thích như thế nào.