Big Truck Adventures 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy ra khỏi chiếc xe tải để kết thúc trước khi thời gian chạy ra ngoài mà không có hàng hóa giảm.