Big Time

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Play phiên bản mới này của Tetris huyền thoại trong đó là bạn luôn phải đặt miếng trong cách chính xác để tạo thành hàng hoàn tất.