Big Shot Checkers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chúng tôi đang phải đối mặt với một bộ khác nhau của cờ, nơi mà một đứa trẻ cứng đầu phải đối mặt với một con ma xanh. Khi bạn không thể làm cho một di chuyển, làm cho họ nhảy với họ từ một đến khác.