Big Hero 6 Diff

Đang tải trò chơi...
Tìm sự khác biệt tinh tế mà có giữa hai bản vẽ đẹp của Baymax bị đắt tiền được bọc trong áo giáp cho Hiro cứng đầu, cả hai nhân vật từ bộ phim "Great Heroes".