Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cô gái này rất thích mái tóc với rất nhiều khối lượng, chọn một trong những bạn muốn đi cùng với trang điểm tốt và những bộ quần áo đẹp nhất.