Big Diamond 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của một trò chơi tuyệt vời, trong đó mục tiêu của bạn là để có được tất cả các quả bóng từ hội đồng quản trị nhưng không phải của bạn ra. Kéo quả bóng vàng với con chuột để chọn sức mạnh và hướng ném.