Big Bird Racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn đà điểu thích để cạnh tranh trong cuộc đua trở ngại khác nhau. Việc đầu tiên để đạt được mục tiêu và cố gắng để đánh bại thời gian của riêng bạn.