Bic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có hai mươi bốn cấp độ mà sẽ làm tăng khó khăn. Mục tiêu của bạn là để thu thập các mảnh của cùng một màu sắc, nhấp vào một trong những bạn muốn di chuyển và chọn nơi chuột.