Bibo II

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những con khỉ đang có chiến tranh và anh hùng của chúng tôi Bibo, phải lưu các con khỉ của loài. Chiến đấu bên cạnh anh ấy.