Quảng cáo
8.9
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Những con khỉ đang có chiến tranh và anh hùng của chúng tôi Bibo, phải lưu các con khỉ của loài. Chiến đấu bên cạnh anh ấy.