BFF Studio Festival Weekend

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Bạn Gái
Trò Chơi Hành Động
Trở Chơi Xếp Hình
Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

Bây giờ nó là mùa hè và nhiều lễ hội được tổ chức trên toàn thế giới, ba cô gái dũng cảm muốn đi đến tất cả trong số họ, do đó bạn phải chọn một quần áo không chỉ phù hợp và phụ kiện, cũng bền.