Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tạo nên nghệ sĩ Beyonce chọn bóng, son môi, rouge để làm cho nó đẹp hơn bao giờ hết.