Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Beyonce làm móng tay móng đầu tiên chuẩn bị, nộp cho họ theo cách bạn thích chọn màu men bạn thích và vẽ đẹp nhất.