Betsy Crafts Mosaics

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Betsy yêu nghề thủ công và trong trò chơi này sẽ dạy cho bạn để làm cho một bức tranh ghép với đồ gốm. Chọn mô hình và màu sắc mà bạn thích, phá vỡ các mảnh và đặt chúng như bạn muốn.